Giant (Loei)

Special Deals

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

Details

ลูกค้าทรู ฟรี ไข่มุก มูลค่า 5 บาท เมื่อซื้อน้ำปั่นที่ร้าน

True Customer
Redeem

Special Deals

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

Details

ลูกค้าทรู ฟรี ไข่มุก มูลค่า 5 บาท เมื่อซื้อน้ำปั่นที่ร้าน

True Customer
Redeem