Hmala phed Cha sathanlin (Pathum Thani)'s shop information

Hmala phed Cha sathanlin (Pathum Thani)'s shop information

หน้าเซเว่นเชียงรากน้อย ( 0749 ) หมู่ 19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120