หอยทอดถาด's shop information

หอยทอดถาด's shop information

48 ถนน พุทธมณฑลสาย 1 - คลองลัดมะยม(ตลาดคลองลัดมะยม) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170