อิ่มอร่อย's shop information

อิ่มอร่อย's shop information

ตลาดป้าพร แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220