ชาชีสทีบาร์'s shop information

ชาชีสทีบาร์'s shop information

353 จุฬา 9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330