กินไก่ MFU's shop information

กินไก่ MFU's shop information

514/46 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100