อาเดะ อาแบ's shop information

อาเดะ อาแบ's shop information

4/215 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000