แม่ขมิ้น's shop information

แม่ขมิ้น's shop information

86/33 อินทามระ25 สามเสนใน พญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400