ไก่ป่ะล่ะะะ's shop information

ไก่ป่ะล่ะะะ's shop information

187 ถนนเทศบาล 2 ตลาดโต้รุ่งทาาเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130