กิ๊ก ตำแซ่บ's shop information

กิ๊ก ตำแซ่บ's shop information

12/1 ม.1 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000