นิ่ม นิ่ม เย็นตาโฟ's shop information

นิ่ม นิ่ม เย็นตาโฟ's shop information

253 ถนน บางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160