จ๊ะเอ๋ ผัดไทยกุ้งสด หอยทอด's shop information

จ๊ะเอ๋ ผัดไทยกุ้งสด หอยทอด's shop information

ตลาดสดออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220