เจ๊อ๋อย ผัดไท สุกี้'s shop information

เจ๊อ๋อย ผัดไท สุกี้'s shop information

191 ม.3 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160