Ja chapa somtamzabwer (Phra Nakhon Sri Ayuthaya)'s shop information

Ja chapa somtamzabwer (Phra Nakhon Sri Ayuthaya)'s shop information

ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน (ฝั่งใต้) ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130