เจ๊ออย อาหารตามสั่ง's shop information

เจ๊ออย อาหารตามสั่ง's shop information

ตลาดโรงเกลือ ทางหลวงชนบท สป.2001 แขวงบางโฉลง เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540