เจ๊แหม่มปลาเผา's shop information

เจ๊แหม่มปลาเผา's shop information

5/2ถ.แสงสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000