ตำยั่ว's shop information

ตำยั่ว's shop information

33/8 ซ.1 ถ.พระลือ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000