เจ๊ฝน หมูแกว่ง เนื้อแกว่ง's shop information

เจ๊ฝน หมูแกว่ง เนื้อแกว่ง's shop information

ตลาดอินดี้ (ร้านเจ๊ฝนหมูแกว่ง เนื้อแกว่ง วัดบางยี่ขัน)209 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700