Special Deals

ลูกค้าทรูใช้ 169 ทรูพอยท์ แลกซื้อสเต็กหมูพริกไทยดำ ในราคา 69 บาท
Valid thru: 30 Jun 2020
TruePoint
ลูกค้าทรู ซื้อเซ็ตเมนูในราคาพิเศษ
Valid thru: 30 Jun 2020
True Customer
ลูกค้าทรู รับสูงสุด 80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย
Valid thru: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู รับเพิ่ม 100 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย ทุกๆ 10 รีวิว
Valid thru: 31 Dec 2019