เจฟฟี่ ก๋วยเตี๋ยวเรือ's shop information

เจฟฟี่ ก๋วยเตี๋ยวเรือ's shop information

68/8 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000