Jetts 24 Hour Fitness

Special Deals

ลูกค้าทรู ทดลองออกกำลังกายฟรี 1 ครั้ง
Valid thru: 31 Dec 2019
True Customer
ลูกค้าทรู ฟรีค่าเเรกเข้า เมื่อสมัครสมาชิกราคาพิเศษ เดือนละ 1,400 บาท (3 รอบบิล) จากปกติ 1,600 บาท
Valid thru: 31 Dec 2019
True Customer
ลูกค้าทรู ลด 10% Hypoxi สำหรับเเพ็คเกจ 12/24/36 ครั้ง
Valid thru: 31 Dec 2019
True Customer

Special Deals

ลูกค้าทรู ทดลองออกกำลังกายฟรี 1 ครั้ง
Valid thru: 31 Dec 2019
True Customer
ลูกค้าทรู ฟรีค่าเเรกเข้า เมื่อสมัครสมาชิกราคาพิเศษ เดือนละ 1,400 บาท (3 รอบบิล) จากปกติ 1,600 บาท
Valid thru: 31 Dec 2019
True Customer
ลูกค้าทรู ลด 10% Hypoxi สำหรับเเพ็คเกจ 12/24/36 ครั้ง
Valid thru: 31 Dec 2019
True Customer