ครัวอัฟด้อล's shop information

ครัวอัฟด้อล's shop information

17/401 ม1 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000