ไก่ทอด หาดใหญ่'s shop information

ไก่ทอด หาดใหญ่'s shop information

19/8 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120