โจ๊กแต้จิ๋ว's shop information

โจ๊กแต้จิ๋ว's shop information

117/41 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240