จั๊บ โจ๊ก (ก๋วยจั๊บสูตรโบราณ)'s shop information

จั๊บ โจ๊ก (ก๋วยจั๊บสูตรโบราณ)'s shop information

888 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220