จุ๋มก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ's shop information

จุ๋มก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ's shop information

หน้าร้านยากมลพรรณเภสัช (ร้านจุ๋มก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ) ถ.เอกประจิม ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000