จ.ใจชาญ เมี่ยงปลาเผา's shop information

จ.ใจชาญ เมี่ยงปลาเผา's shop information

26/219 ม.16 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120