เฮียอ้วน ย่งยู่กี่ 113's shop information

เฮียอ้วน ย่งยู่กี่ 113's shop information

ตลาดเสนีย์ฟู้ดมาร์เก็ต(ร้านย่งยู่กี่113) แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160