ข้าวขาหมูสูตรพิเศษ's shop information

ข้าวขาหมูสูตรพิเศษ's shop information

618/2 ตลาดเสนีย์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160