แม่ราตรี เมี่ยงปลาเผา's shop information

แม่ราตรี เมี่ยงปลาเผา's shop information

9/2 ม1 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000