ตี๋ เตี๋ยวตุ๋น's shop information

ตี๋ เตี๋ยวตุ๋น's shop information

201/11 ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110