ข้าว & หอยทอด's shop information

ข้าว & หอยทอด's shop information

60 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150