กะละมังแตก's shop information

กะละมังแตก's shop information

68/103 ถนน สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220