ขนมไทยใบเตย's shop information

ขนมไทยใบเตย's shop information

ตลาดวัดเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240