ข้าวเกรียบปากหม้อ's shop information

ข้าวเกรียบปากหม้อ's shop information

1432/18 ถ พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120