ข้าวมันไก่ แม่มณี's shop information

ข้าวมันไก่ แม่มณี's shop information

ร้านข้าวมันไก่แม่มณี ซอยมณีรัตน์ ถนน ปทุมธานี-สายใน ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000