ก๋วยเตี๋ยวเรือ18's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเรือ18's shop information

21 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240