กี้ ซาลอน's shop information

กี้ ซาลอน's shop information

232/3 ม.8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000