ยำรสเด็ด's shop information

ยำรสเด็ด's shop information

สวนพฤกษชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240