ขนมโตเกียวแป้งนุ่ม's shop information

ขนมโตเกียวแป้งนุ่ม's shop information

ตลาดออเงิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220