ขนมโตเกียวทรงเครื่อง's shop information

ขนมโตเกียวทรงเครื่อง's shop information

ร้านโตเกียวทรงเครื่อง ถ.โชคชัย 4 ซ.49 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230