ขนมจีน's shop information

ขนมจีน's shop information

29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230