Special Deals

ลูกค้าทรู รับฟรี ไอศกรีม Soft Serve รสนม (มูลค่า 15 บาท) เมื่อสั่งข้าวมันไก่ 1 จานขึ้นไป
Valid thru: 29 Feb 2020
True Customer
รับฟรี ข้าวมันไก่ มูลค่า 69 บาท (เฉพาะวันที่ 1 และ 4-7 พ.ย. 62)
Valid thru: 07 Nov 2020
True Customer