ข้าวมันไก่คุณลี's shop information

ข้าวมันไก่คุณลี's shop information

รัชดาซอย4 เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310