ข้าวหน้าไก่เยาวราช's shop information

ข้าวหน้าไก่เยาวราช's shop information

3643 ถ.อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260