khaomankai hailam saka 2 (Maha Sarakham)'s shop information

khaomankai hailam saka 2 (Maha Sarakham)'s shop information

ข้าวมันไก่ไหหลำ สาขา สอง มหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000