ข้าวเหนียวมูล แม่สำอางค์'s shop information

ข้าวเหนียวมูล แม่สำอางค์'s shop information

ตลาดถนอมมิตร (ร้านข้าวเหนียวมูล แม่สำอางค์) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220