ข้าวขาหมูรูปหล่อ's shop information

ข้าวขาหมูรูปหล่อ's shop information

36 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240