คุณเงาะ หมู-ไก่ทอด's shop information

คุณเงาะ หมู-ไก่ทอด's shop information

2/211 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220