เกี๊ยวกุ้งไส้บึ้ม's shop information

เกี๊ยวกุ้งไส้บึ้ม's shop information

ตลาดถนอมมิตร (ร้านเกี๊ยวกุ้งไส้บึ้ม) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220